Avdragsgillt!


Fr. o. m. 1 jan 2004 kan alla arbetsgivare erbjuda friskvård skattefritt för företaget! Kravet på att det måste klassas som rehabilitering för att bli skattefritt har nu tagits bort. Detta innebär att arbetsgivaren kan erbjuda alla sina anställda friskvårdsåtgärder som skattefri förmån. För att det ska klassas som avdragsgillt är det viktigt att friskvården riktar sig till hela personalen på en avdelning. Det innebär att erbjudandet ska omfatta samtliga anställda oavsett anställningsform, således även korttidsanställda, vikarier m fl. Formerna för hur erbjudandet kommer de anställda till del är däremot av underordnad betydelse. Exempelvis kan man tänka sig särskilda arrangemang för tillfälligt anställda. Viktigt är att det sammanlagda värdet av erbjudandet inte överstiger kostnaden för den dyraste motionsaktiviteten som accepteras på orten, vilket skatteverket idag jämför med beloppet på ett gymkort. Detta motsvarar högst 6000 kr per person i t. ex. en storstad som Malmö eller Göteborg.
Den anställde kan även själv betala friskvårdsavgiften och mot kvitto få ersättning från arbetsgivaren för sitt utlägg. Behandlingen kan ske hos egen vald terapeut. Arbetsgivaren kan ersätta en anställds utlägg vare sig det avser årskort, klippkort eller enskilt kvitto i samband med t ex massage, med bibehållen skattefrihet. Förutsättning är att det endast avser förmåner som uppfyller kriterierna för skattefri motions- och friskvårdsförmån, vilket Må Bra-kursen gör.

Läs mer på www.skatteverket.se i samlingen bil- och naturaförmåner.

 

Tillbaka till Må Bra-sidan